רומה עמר בהופעה חיה 16.2
המכוער 14-15.2
מלאכים 1.3
לעשן כמו גבר 21.2
תיאורמה 12-13.2
וינסנט ריבר 7-8.2
הדם זוכר 17.2
מלינקי
הלב הנורמלי 4.2