28-29.10
לעשן כמו גבר 26.10
תיאורמה 25.10
וינסנט ריבר 20-22.10
הדם זוכר 17-18/11
סימנים חיוניים 14.10
קרועות 18.10
מלינקי
הלב הנורמלי 6-7.10