פרוייקט סקס S1 28.2
לטיפות 21-22.2
בואנה 6.3
תיאורמה 15.2
סימנים חיוניים 16.2