לעשן כמו גבר 29-30.9
תיאורמה 10-12.9
וינסנט ריבר 7-8.9
הדם זוכר 6.9
סימנים חיוניים 31.8
שיר לשניים
מלינקי
הלב הנורמלי 6-7.10
המפתח בחלון 1.9