לסביהונסט 26-27.10
חושים 8\9 לאוקטובר
טרקטור טוב חורש גם בבוץ 29.9
פותחות את הנרתיק 7-8.9
הוצאה לאור - 1.10
לאורך כל הלילה
תיאורמה 2.9
סימנים חיוניים