יונתן וולפין 27.7
חושים 20-21.7
טרקטור טוב חורש גם בבוץ 28-29.6
פותחות את הנרתיק 27.6
תיאורמה 29.7 - הצגה כפולה
סימנים חיוניים 8.7