הורים לטרנס

הקבוצה, אשר פועלת במסגרת ארגון תהל"ה, מיועדת להורים ואחרים משמעותיים: בני זוג, ילדים או בני משפחה של אנשים המתמודדים עם שינוי מגדרי.

התפיסה שבבסיס הקבוצה היא שסביבה הקרובה של אנשים טרנסג'נדרים נדרשת להתמודד עם מצבים, דילמות ומצוקות ייחודיים וכי לרגשותיהם של יקירי האדם הטרנסג'נדר יש תוקף וערך בזכות עצמם לא רק בקשר עם יקירם הטרנסג'נדר.

במפגשי הקבוצה נבחנות השאלות המעסיקות את המשתתפים על מנת לאפשר להם לעבד את רגשותיהם לכדי עמדה רגשית חדשה.

 

מפגשי הקבוצה, בהנחיית נורה גרינברג, מתקיימים מידי שבועיים בימי שני. לקבלת מידע נוסף ולתיאום הצטרפות נא להתקשר לטלפון 054-469-8441.